Pridať k obľúbenýmKOŠÍK:0,00 €
UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Zabudli ste heslo? Nová registrácia

Registrácia nového užívateľa

Vyplňte prosím následujúce osobné údaje, skontrolujte ich a po kliknutí na potvrdzovacie tlačítko dole na stránke bude vaša registrácia vykonaná.

Prihlasovacie údaje

Kontaktné údaje

Nakupujem na firmu

Adresa

!Tip

Inú dodaciu adresu môžete pridať pri objednávke tovaru.

Zákazníkům s platným IČ DPH fakturujeme s 0% sazbou DPH.
Prenesenie daňovej povinnosti, podľa §69 odst. 2 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., s účinnosťou od 1.1.2016. Viac tu...


ZÁKONNÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@batteryshop.sk.

1.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY je uveden zde


MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Zb., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších novelizácií.

Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadia z.č. 101/2000 Zb., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR.

Zákaznik svojim slobodným rozhodnutím (stlačenie tlačítka „Potvrdiť“) dává najavo, že si je vedomý všetkých výššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.


ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPÍŠTE NÁM

Doporučte nás

Váš e-mail: Ich e-mail:

Zasielanie noviniek e-mailom


Batérie pre notebooky | Batérie pre digitálne fotoaparáty | Batérie pre Videokamery | Batérie pre aku náradie | Batérie pre PDA2005-2019 www.batteryshop.sk All rights reserved