Pridať k obľúbenýmKOŠÍK:0,00 €
UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Zabudli ste heslo? Nová registrácia

Záručné a reklamačné podmienky

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU


Batérie a nabíjačky zakúpené u nás je samozrejme možné reklamovať. Pokiaľ sa Vám dostane do rúk akokoľvek poškodený tovar, či dôjde k nejakému problému v záručnej dobe, zašlite ho prosím späť na nižšie uvedenoú adresu spolu s dokladom o kúpe a popisom závady. Podmienky pre reklamáciu tovaru sú uvedené ďalej.ZÁRUČNÁ DOBA TOVARU


Dĺžka záruky batérií T6 Power je 24 mesiacov. Keďže batérie sú spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou je záruka na životnosť 12 mesiacov. Tato doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie batérie spôsobené jej obvyklým používaním. Nie je preto možné napríklad reklamovať batériu po niekoľkomesačnom používaní preto, že má nižšiu kapacitu než pôvodnú. Pri inštalácii batérie postupujte podľa užívateľskej príručky výrobcu zariadenia.NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

  • ak u reklamovaného tovaru uplynula záručná doba dňom prevzatia do opravy
  • porušením ochranných pečatí a nálepiek (ak na výrobku sú)
  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu
  • neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo zanedbanie starostlivosti o tovar
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami
  • vykonaním neoprávneného zásahu do zariadenia či iných úprav bez povolenia predávajúceho
  • tovar bol poškodený živelnými pohromami (ohňom, vodou, bleskom)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať náklady spojené s opravou a testovaním. Tovar je zákazníkovi odoslaný po zaplatení faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť závadný a neopraviteľný tovar za iný, pobdobný, s porovnateľnými technickými parametrami.REKLAMÁCIE VYBAVUJE

Batteryshop.sk - Peter Onačila
Lastomír 4
072 37 Lastomír
Slovensko


E-mail: info@batteryshop.sk


ZÁKONNÉ ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nedá sa okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej, alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

1.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.1 či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@batteryshop.sk.

1.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní, od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

1.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nieje povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.7. Ak je spoločne s tovarom poskytovaný kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť predávajúcemu len v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Adresát (predávajúci):
NTB CZ s.r.o.,
Rabštejnská Lhota 132,
537 01 Chrudim
IČ: 25971468
DIČ: SK4020294916
Česká republika

Adresa pro odeslání:
Onačila Peter
Lastomír č.4,
072 37 Lastomír
Slovensko
Oznamujem(e), že týmto odstupujem(e) od kúpnej zmluvy o nákupe tohoto tovaru:  
Dátum objednania tovaru:  
Nákupný doklad číslo:  
Meno a priezvisko kupujúceho(cich):  
Adresa kupujúceho(cich):  
Dátum:  
Podpis kupujúceho(cich): (len pokiaľ je tento formulár posielaný v listinnej podobe)  


Tlačivo na stiahnutie vo formáte [PDF], [DOC].


MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.


ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPÍŠTE NÁM

Doporučte nás

Váš e-mail: Ich e-mail:

Zasielanie noviniek e-mailom

AKČNÁ PONUKA

TOP 10 NAJPREDÁVANEJŠÍCHBatérie pre notebooky | Batérie pre digitálne fotoaparáty | Batérie pre Videokamery | Batérie pre aku náradie | Batérie pre PDA2005-2019 www.batteryshop.sk All rights reserved