Pridať k obľúbenýmKOŠÍK:0,00 €(0,00 Sk)
UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Zabudli ste heslo? Nová registrácia

Záručné a reklamačné podmienky

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU


Batérie a nabíjačky zakúpené u nás je samozrejme možné reklamovať. Pokiaľ sa Vám dostane do rúk akokoľvek poškodený tovar, či dôjde k nejakému problému v záručnej dobe, zašlite ho prosím späť na nižšie uvedenoú adresu spolu s dokladom o kúpe a popisom závady. Podmienky pre reklamáciu tovaru sú uvedené ďalej.ZÁRUČNÁ DOBA TOVARU


Dĺžka záruky batérií T6 Power je 24 mesiacov. Keďže batérie sú spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou je záruka na životnosť 12 mesiacov. Tato doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie batérie spôsobené jej obvyklým používaním. Nie je preto možné napríklad reklamovať batériu po niekoľkomesačnom používaní preto, že má nižšiu kapacitu než pôvodnú. Pri inštalácii batérie postupujte podľa užívateľskej príručky výrobcu zariadenia.NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

  • ak u reklamovaného tovaru uplynula záručná doba dňom prevzatia do opravy
  • porušením ochranných pečatí a nálepiek (ak na výrobku sú)
  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu
  • neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo zanedbanie starostlivosti o tovar
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami
  • vykonaním neoprávneného zásahu do zariadenia či iných úprav bez povolenia predávajúceho
  • tovar bol poškodený živelnými pohromami (ohňom, vodou, bleskom)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať náklady spojené s opravou a testovaním. Tovar je zákazníkovi odoslaný po zaplatení faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť závadný a neopraviteľný tovar za iný, pobdobný, s porovnateľnými technickými parametrami.REKLAMÁCIE VYBAVUJE

Batteryshop.sk - Peter Onačila
Lastomír 4
072 37 Lastomír
Slovensko


E-mail: info@batteryshop.sk


ZÁKONNÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@batteryshop.sk.

1.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.


Adresát (prodávající):
NTB CZ s.r.o.,
Rabštejnská Lhota 132,
537 01 Chrudim
IČ: 25971468
DIČ: SK4020294916
Česká republika

Adresa pro odeslání:
Onačila Peter
Lastomír č.4,
072 37 Lastomír
Slovensko
Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:  
Datum objednání zboží:  
Nákupní doklad číslo:  
Jméno a příjmení kupujícího(ích):  
Adresa kupujícího(ích):  
Datum:  
Podpis kupujícího(ích):(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  


Formulář ke stažení ve formátu [PDF], [DOC].


MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.


ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPÍŠTE NÁM

Doporučte nás

Váš e-mail: Ich e-mail:

Zasielanie noviniek e-mailom

AKČNÁ PONUKA

Baterie Energizer Alkaline Power AA, LR6, tužková, 1,5V, blistr 8 ks

Energizer
Baterie Energizer Alkaline Power AA, LR6, tužková, 1,5V, blistr 8 ks
akčný tovar
3,94 €(118,58 Sk)
3,28 €(98,81 Sk) bez DPH

Baterie Energizer Alkaline Power AAA, LR03, mikrotužková, 1,5V, blistr 8 ks

Energizer
Baterie Energizer Alkaline Power AAA, LR03, mikrotužková, 1,5V, blistr 8 ks
akčný tovar
3,94 €(118,58 Sk)
3,28 €(98,81 Sk) bez DPH

T6 power LED bezpečnostní pásek

T6 power
T6 power LED bezpečnostní pásek
akčný tovar
3,98 €(120,02 Sk)
3,32 €(100,02 Sk) bez DPH

TOP 10 NAJPREDÁVANEJŠÍCHBatérie pre notebooky | Batérie pre digitálne fotoaparáty | Batérie pre Videokamery | Batérie pre aku náradie | Batérie pre PDA2005-2019 www.batteryshop.sk All rights reserved