Pridať k obľúbenýmKOŠÍK:0,00 €
UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Zabudli ste heslo? Nová registrácia

Tipy a triky

Pripravili sme pre Vás niekoľko užitočných rád a návodov, ktoré iste oceníte či už pri výbere batérie, tak aj pri starostlivosti, nielen o batériu.


Čo je batéria?

V elektronike znamená pojem batéria, alebo ak chcete akumulátor, dva a viac elektrochemických článkov, spojených sériovo k sebe, ktoré prevádzajú chemickú energiu na elektrickú a odovzdávajú ju ďalej, keď dôjde k pripojeniu do elektrickej siete (obvodu).

Ukazatele kapacity batérie

Kapacita batérie sa udáva v jednotkách elektrického náboja (alebo nabíjení) v tzv. mAh (miliampérhodinách). Tento údaj ale nieje tak presný, lebo ďalšou určujúcou jednotkou kapacity je napätie článkov udávané vo V (voltoch). V dnešnej dobe sa preto pristupuje k presnejšiemu určeniu kapacity, pomocou Wh (watthodín), ktoré vychádza z oboch vyššie zmienených jednotiek. Watthodina je jednotkou energie a získa sa jednoducho, vynásobením miliampérhodín a voltov, a potom sa výsledok vydelí tisícom.

Rozdelenie batérií

Batérie je možné rozdeliť do dvoch základných skupín: nabíjacie a primárne (jednorázové). Batérie T6 power® sú nabíjacie. Ďalej sa batérie odlišujú podľa typu článkov. Každý typ batérie má svoju unikátnu chémiu článkov, či chemické zloženie. Batérie T6 power® Vám dodáváme s článkami Ni-MH (Nikel-MetalHydrid), Li-ion (Líthium-ion) a Li-Poly (Líthium-Polymer).

Rozdiely medzi jednotlivými typmi článkov batérií

Ni-CD

Najstarším typom akumulátorov sú Ni-CD články. Ich vývoj začal už po druhej svetovej vojne. Jedná sa o články, ktorých elektródy sú z hydroxidu draselného a hydroxidu kadminičitého. Od výroby a následného používania týchto článkov sa v priebehu 90. rokov 20. storočia začalo postupne upúšťať v dôsledku škodlivosti kadmia a nedostatočného zabránenia jeho úniku do životného prostredia.

Ni-MH

Ni-CD články boli postupne nahradené novšími Ni-MH článkami, ktoré sa používajú v batériách už od začiatku 90. rokov 20. storočia. Ni-MH batérie sa používajú hlavne pre staršie typy notebookov, videokamier a široké využitie majú ešte stále v odbore power tools, aku náradia. Ni-MH batérie trpia tzv. efektom výrazného samovoľného vybíjania.

Výrobcovia Ni-MH batérií sa neustále snažia vylepšovať technológiu týchto článkov, aby dochádzalo len k minimálnemu samovybíjaniu (napr. u AA batérií Sanyo Eneloop). Batérie s minimalizovaným efektom samovybíjania sa väčšinou dodávajú pripravené ihneď k použitiu (tzv. RTU), tzn., že nemusíte batériu najprv nabiť, ale môžete ju hneď vložiť do prístroja. Taktiež strata kapacity je výrazne minimalizovaná, nemusíte ich cyklovať, teda plne nabiť a úplne vybiť niekoľkokrát za sebou. Skladovanie týchto batérií je ľahšie, než u bežných Ni-MH batérií. Môžete ich celkom nabiť a nechať napr. aj 2 roky odpočívať.

Li-ion

Pre odbúranie neduhov Ni-CD a Ni-MH pokračoval vývoj ďalších typov článkov. Koncom 80. rokov 20. storočia vznikla koncepcia batérie s článkami Li-ion a následne taktiež Li-Pol. Batérie s takými článkami už netrpia efektom samovybíjania, preto je ich životnosť až o 40 % dlhšia. Tieto batérie sa začaly vyrábať komerčne zhruba od roku 1991.

Li-Pol

Líthium-polymerový článok je novšia obdoba Li-ion článkov. Rozdiel medzi nimi je v použitom elektrolyte. Vďaka tomu sú Li-Pol články schopné uchovať väčšie množstvo (hustotu) energie. Zároveň sa zvýšila životnosť článkov oproti li-ion článkom. Je teda možné ich nabíjať vyšším počtom cyklov než li-ion články.

Li-Pol články majú rovnaké výhody aj nevýhody ako li-ion články, teda nízke samovybíjanie, menovité napätie 3,6 V, tvarovú prispôsobiteľnosť. Nevýhodou týchto článkov je nutná prítomnosť elektroniky ríadiacej proces nabíjania a vybíjania.

Akú si vybrať batériu

Pripravili sme pre Vás praktický návod, ako si ľahko vybrať batériu, napríklad do notebooku, mobilného telefónu, či fotoaparátu, v dvoch krokoch. Návod je doplnený o obrazového sprievodcu, ktorý Vám ukáže, ako sa orientovať v spleti rôznych údajov na batériách a zariadeniach.

Prvé použitie batérie

Ni-MH

Pred prvým použitím batérie s Ni-MH článkami odporúčame vykonať prvých cca 3-5 úplných nabíjacích cyklov, pre dosiahnutie maximálnej avízovanej kapacity. Úplný nabíjací cyklus znamená, že batériu celkom nabijete, a potom ju necháte celkom vybiť (používaním v zariadeni, ktoré má táto batéria napájať).

Li-ion a li-Pol

V prípade batérií s článkami li-ion a li-Pol nieje potrebné vykonať inicializačné cykly úplného nabitia a vybitia. Pred prvým použitím batériu najprv úplne nabijte, potom ju nechajte cca hodinu „odpočinúť“ a znovu ju na chvíľu pripojte na nabíjačku. Tým dosiahnete maximálneho nabitia batérie.

Nabíjanie batérií

Všeobecne platí poučka: novú batériu je nutné najprv nabiť. Bežne taktiež platí, že každý človek dá batériu nabíjať, spravidla v okamžiku, kedy indikuje nízku kapacitu. Ako sme sa ale už zmienili vyššie, niektoré postupy sú u batérií s Ni-MH a Li-ion, Li-Pol článkami, odlišné.

Ni-MH

Pri nabíjaní je dôležitým faktorom teplota okolia, ktorá ovplyvňuje úroveň nabitia článkov batérie. Ideálna nabíjacia teplota blízkeho okolia batérie, či článku samotného, by sa mala pohybovať v rozsahu 10—30 °C. Pri príliš nízkých teplotách, napríklad okolo 0 °C, alebo naopak pri vysokých teplotách, nad 40 °C, je nabíjanie neefektívne a môže dôjsť k poškodeniu, alebo dokonca aj k deštrukcii článku.

Ďalšími dôležitými faktormi pri nabíjaní Ni-MH článkov je nabíjací prúd a doba nabíjania. Nabíjací prúd nesmie presiahnúť maximálnu povolenú hodnotu danú výrobcom článku. Doba nabíjania taktiež nesmie presiahnúť povolenú dobu pre daný nabíjací prúd. Pokiaľ používáte nabíjačku s mikroprocesorom, nieje nutné tieto parametre sledovať. Nabíjačka si proces nabíjania stráži sama a Vás iba informuje, či je batéria nabitá, alebo nie.

Li-ion a Li-Pol

U Li-ion a Li-Pol batérií nedochádza k samovoľnému úbytku kapacity, takže strácajú kapacitu len veľmi nepatrne a nepotrebujú takú starostlivosť ako Ni-MH batérie. Najlepším riešením, pri používaní batérie s článkami Li-ion, alebo Li-Pol, je batériu vybiť maximálne na 10% jej kapacity a potom batériu plne nabiť. Všeobecne sa tiež odoprúča batériu dobíjať v priebehu, teda nečakať na jej úplné vybitie. Pri vybíjaní batérie je taktiež dôležité brať ohľad na úroveň vybitia batérie. V prípade príliš nízkej úrovne vybitia hrozí tzv. podvybitie batérie a následné poškodenie článkov.

Skladovánie batérií

Pre všetky typy batérií a ich články platí pravidlo, pokiaľ zariadenie dlouhodobo nepoužívate, vyberte z neho batériu.

Ni-MH

Dôležitá u všetkých typoch batérií je skladovacia teplota, ktorá má značný vplyv na životnosť batérie – pokiaľ batériu chcete skladovať dlhšie, je optimálne ju uložiť na studenom mieste cca pri teplote okolo 15° – 20° C. Zároveň dôležitú úlohu u batérií s Ni-MH článkami hraje úroveň nabitia batérie. Pri skladovaní odporúčame batériu plne nabiť, a potom každé 2 – 3 mesíace batériu znovu úplne nabiť a úplne vybiť. Potom ju znova plne nabijte k ďalšiemu skladovaniu, aby nedošlo k podvybitiu batérie.

Li-ion a Li-Poly

U Li-ion a Li-Pol článkov je, rovnako ako u Ni-MH článkov, taktiež odporúčané skladovanie pri plnom nabití, alebo aspoň na 80% ich kapacity. Batérie s týmito článkami odporúčame v priebehu skladovania, cca každých 6 mesiacov, plne nabiť a vybiť a potom znovu nabiť na maximum kapacity batérie. Optimálna teplota pre dlhodobé skladovanie je podobná ako u batérií s Ni-MH článkami, teda okolo 15° - 20° C.

Životnosť batérií

Ni-MH

Pri bežnom používaní je životnosť batérií s Ni-MH článkami cca 500–700 cyklov. Pri jednotlivých typoch batérií sa môže životnosť batérií líšiť. Napríklad primárne nabíjacie batérie Sanyo Eneloop môžu za dobu svojej životnosti dosiahnúť až 2000 nabíjacích cyklov.

Li-ion a Li-Pol

Pri bežnom používaní sa životnosť batérie odhaduje na 300 – 500 nabíjacích cyklov, čo pre priemerného uživateľa znamená jeden a pol až tri roky. Ako batéria starne, jej výdrž sa postupne skracuje. Akonáhle sa doba jej výdrže priblíží cca polhodine, je čas ju vymeniť.

Ako zvýšiť výdrž batérie?

Či už používáte mobilný telefón, notebook, alebo fotoaparát či videokameru, odporúčame, pre zvýšenie výdrže batérie, čo najviac obmedziť, alebo vypnúť spustené funkcie, ktoré práve nepoužívate, prípadne nastaviť šetrič displeja tak, aby sa aktivoval po kratšej dobe, napr. po 2 minutách. Pokiaľ zariadenie napájané batériou nepoužívate, vypnite ho, alebo uveďte do tzv. režimu spánku či hibernácie.

Pre optimálnu výdrž batérie notebooku môžete napríklad stlmiť jas a kontrast displeja, alebo inak nastaviť hodnoty ponúkané v možnostiach napájania. Pokiaľ máte notebook zapojený do siete, nenechávajte v ňom, pokiaľ je to možné, batériu, predĺžíte tým jej životnosť. Ďalšou možnosťou, ako znížiť spotrebu energie u notebookov je pridanie pamätí RAM, ak máte voľný slot. Skrátí sa tým prístupová doba k harddisku, ktorý spotrebúvá pomerne veľa energie. Pri dostatočnej veľkosti pamäte RAM môžete vypnúť tzv. swapovací súbor, čím taktiež podstatne znížíte činnosť harddisku a zároveň zrýchlíte notebook.

Ak sa nachádzate na mieste, kde nemáte dosah Wi-fi siete, vypnite Wi-fi adaptér v notebooku, tablete, alebo smartphone. Rovnaký prístup aplikujte aj v prípade dátového prenosu, ktorý sa týka hlavne tabletov a smartphonov.

U zariadení využívajúcích GPRS sieť, ako sú mobilné telefóny, smartphony, alebo tablety, aj taká jednoduchá vec ako je dostupnosť signálu, hrá významnú úlohu. Čím víac signál kolíše, tým viac sa batéria vybíja. V konečnej fáze to znamená častejšie nabíjanie a kratšiu životnosť batérie. Pokiaľ teda nechávate telefón, alebo iné zariadenie cez noc na mieste s nestálym signálom, je vhodnejšie ho vypínať a šetriť tak batériu. Podobná situácia môže nastať pri kontakte s okolitými predmetmi, hlavne z kovu. Ak položíte zariadenie na kovovú podložku, alebo predmet, výrazne znížite výkon vstavanej antény a zvýšíte spotrebu energie.

Ak máte dve a viac náhradných batérií, používajte ich v zariadeni striedavo, aby ste dosiahli približne rovnakého opotrebenia a optimálneho využitia batérií.

Čoho sa pri manipulácii s batériou vyvarovať?

Batérie v kontakte s vodou

Nevystavujte batériu, pokiaľ možno, vlhkosti a vode. Pokiaľ bola batéria vystavena týmto vplyvom, batériu neopravujte, nezasahujte do jej elektroniky, ani ju inak nedemontujte. Pokiaľ bola batéria vystavena vlhku len na chvíľu, a pokiaľ bola v zariadení, vyberte ju z prístroja. Za žiadných okolností sa nesnažte zariadenie zapínať! Opatrne ju utrite, hlavne kontakty, a nechajte ju cca den až dva sušiť pri izbovej teplote.

Pokiaľ bola batéria vystavená vlhkosti po dlhšiu dobu, alebo bola vo vode, opatrne ju utrite a odložte na suchú plochu. Batériu nechajte oschnúť a zaneste do servisu, kde Vám ju otestujú. Nedoporučujeme s takouto batériou manipulovať - vkladať ju do zariadenia, alebo ju rozoberať.

Batérie v kontakte s vysokou teplotou

Vo výdrži batérie hraje významnú úlohu teplota a napätie, pri ktorom je batéria nabíjaná a vybíjaná. Všeobecne platí, že čím vyššia je operačná teplota, pri ktorej je batéria používaná, tým kratšia je jej životnosť, preto by ste nemali batérie vystavovať vyšším teplotám. Pritom nezáleží, o aké články sa jedná, toto doporučenie platí pre všetky typy článkov. Operačná teplota batérie by sa mala pohybovať od 20° do 25°C.

Najhoršie, pre batériu, je nechať ju plne nabitú v prostredí s vyššou teplotou, čo je prípad hlavne batérie v notebooku. Ak batériu necháte vloženú v notebooku, ktorý je takmer neustále pripojený k sieti, môže sa stať, že batéria vydrží maximálne cca 12-18 mesiacov. Len pre zaujímavosť, prevádzková teplota notebooku je zhruba 45°C. Rozhodne by ste nemali vystavovať batériu vyššej teplote než 60°C. V prítomnosti silného zdroja tepla môže v krajnom prípade aj explodovať.

Mierne zahriatie batérie pri nabíjaní, alebo používaní je bežným javom elektrochemickej reakcie v článkoch. Jedná sa teda o normálny jav. Prílišné zahriatie ale môže indikovať nejaký problém s batériou. V tomto prípadr by ju mal skontrolovať odborník.

Čoho sa ešte vyvarovat?

  • prašnému prostrediu,
  • kontaktu s kovovými predmetmi – môže dôjsť k skratovaniu batérie,
  • mechanickému poškodeniu,
  • pádu na zem, alebo tvrdý predmet,
  • demontáži batérie – môže obsahovať zdraviu škodlivé látky,
  • príliš dlhému skladovaniu batérie bez nabitia,
  • príliš častému úplnému nabitiu/vybitiu batérie (platí pre všetky typy článkov).

ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPÍŠTE NÁM

Doporučte nás

Váš e-mail: Ich e-mail:

Zasielanie noviniek e-mailom

AKČNÁ PONUKA

TOP 10 NAJPREDÁVANEJŠÍCHBatérie pre notebooky | Batérie pre digitálne fotoaparáty | Batérie pre Videokamery | Batérie pre aku náradie | Batérie pre PDA2005-2019 www.batteryshop.sk All rights reserved