Pridať k obľúbenýmKOŠÍK:0,00 €
UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Zabudli ste heslo? Nová registrácia

Nová úprava európskej smernice o batériách

Nová úprava európskej smernice o batériách


10. februára 2014


Dňa 30. decembra 2013 nadobudla účinnosť aktualizácia smernice Európskeho parlamentu a Rady o batériách a akumulátoroch. Aktualizovaná smernica 2013/56/EU z 20. novembra 2013 ruší niektoré výnimky pre uvádzanie batérií s obsahom škodlivej ortuti a kadmia na trh. Zároveň nastoľuje zmeny ohľadne registrácie výrobcov batérií.


Zrušenie výnimiek u kadmia a ortuti

Nová európska smernica o batériách ruší dve výnimky, ktoré umožňovala smernica 2006/66/ES. Prvá výnimka sa týkala prenosných batérií a akumulátorov s obsahom kadmia určených k použitiu v bezšnúrových elektrických prístrojoch. Výnimka bude podľa aktualizovanej smernice platit už len do konca roku 2016. Od 1. januára 2017 bude zákaz používania kadmia rozšírený aj na prenosné batérie a akumulátory určené k použitiu v bezšnúrových elektrických prístrojoch. Komisia zrušila výnimku v záujme postupného znižovania množstva kadmia uvoľňovaného do životného prostredia. Zároveň poukázala na to, že na trhu sú dostupné vhodné alternatívy ku kadmiovým batériam, teda nikel-metal-hydridové a lithium-iontové batérie.

Druhá zrušená výnimka sa týka gombíkových článkov s obsahom ortuti nepresahujúcim 2 % hmotnosti. Vzhľadom k tomu, že na trhu s gombíkovými článkami už dochádza k posunu smerom k článkom bez obsahu ortuti, ostane výnimka v platnosti len do 1. októbra 2015. Potom už bude platiť zákaz uvádzať na trh gombíkové články s obsahom ortuti presahujúcim 0,0005 % hmotnosti.


Vyberanie batérií z prístroja

Ďalšia aktualizácia smernice sa týká vyberania odpadových batérií a akumulátorov z prístroja. Staré nariadenie stanovuje, aby výrobcovia navrhovali zariadenia, z ktorých je možné odpadové batérie a akumulátory ľahko vybrať. Nová smernica k nariadeniu pripojuje dodatok, že pokiaľ nemôžu odpadové batérie a akumulátory ľahko vybrať koncoví užívatelia, zabezpečia členské štáty, aby výrobcovia navrhovali zariadenia tak, aby batérie mohli ľahko vybrať kvalifikovaní profesionáli nezávislí na výrobcovi.


Registrácia výrobcov batérií

Podľa úpravy 17. článku smernice o registrácii výrobcov batérií, majú členské štáty zabezpečiť registráciu všetkých výrobcov. Registrácia pritom vo všetkých členských štátoch podlieha rovnakým procesným požiadavkám, které majú byť v súlade s novou prílohou číslo IV, nazvanou Procesné požiadavky na registráciu.

Plné znenie aktualizovanej smernice 2013/56/EU nájdete na portáli, umožňujúcim nahliadnutie do Úradného vestníka Európskej únie, EUR-Lex, prostredníctvom tohto odkazu: Smernice 2013/56/EU


ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPÍŠTE NÁM

Doporučte nás

Váš e-mail: Ich e-mail:

Zasielanie noviniek e-mailom

AKČNÁ PONUKA

TOP 10 NAJPREDÁVANEJŠÍCHBatérie pre notebooky | Batérie pre digitálne fotoaparáty | Batérie pre Videokamery | Batérie pre aku náradie | Batérie pre PDA2005-2019 www.batteryshop.sk All rights reserved